belgian meat exports logo vlees belgie

Kwaliteit

De BME standaard is de basis van het kwaliteitssysteem gevolgd door de BME leden. Deze standaard omvat verschillende niveaus’s. De basis is uiteraard alle Europese en Belgische wetgeving. Als BME vinden wij het belangrijk dat onze leden zich op kwaliteitsniveau positief onderscheiden, vandaar deze stengere eisen die ge-auditeerd worden door een extern onafhankelijk orgaan. BME werkt hiervoor hoofdzakelijk samen met AIB Vincotte. De BME standaard omvat vandaag heel specifieke eisen naar China toe, die bij alle BME leden heel grondig worden ge-auditeerd in een afzonderlijke audit. In de toekomst kan de BME standaard ook verder aangepast worden voor andere landen, als hier noodzaak voor zou zijn.

Basis: EU en BE wetgeving

Niveau 1: Algemene Exporteisen (bovenwettellijk)

Niveau China: China vraagt een zeer specifieke aanpak voor de producten die zij wensen te importeren. In het bijzonder moet de behandeling van het 5de kwartier van het karkas zeer accuraat gebeuren. De BME standaard procedures zorgen ervoor dat deze producten behandeld worden zoals pralines. Kwaliteit, hygiëne en tracerings – eisen worden nauwgelet opgevolgd.

De BME standaard is ook een evolutief document, jaarlijks worden de tekortkomingen bij de leden bekeken, en waar nodig wordt de standaard bijgestuurd.

Voldoen aan de BME standaard is ook de beste voorbereiding tot een bedrijfsbezoek van de chinese instanties (CNCA/AQSIQ). De slaagkansen voor deze officiële audit worden aanzienlijk hoger indien u aan de BME standaard voldoet. Deze standaard werd ontwikkeld door Thierry Smagghe, die ook de architect is van het Monitoring communicatiesysteem tussen Belgie en CNCA, een systeem dat nu door CNCA directeur Wang Gang opgelegd wordt aan alle landen die vlees wensen te exporteren naar China. (confer Dhr. Wang Gang IFPS summit 13 juni 2016 Shanghai)

© 2022 - Belgian Meat Exports  |  Disclaimer